Wij zijn groot geworden ( en toch ook wel een beetje beroemd, mogen we best zeggen) met het selectief, milieukundig slopen van bestaande bebouwing. Van een fabriekshal, scholencomplex, een kantorencomplex of een woonhuis , niets is ons te klein of te groot om deze projecten op een efficiënte en vakkundige wijze uit te voeren.Vanaf het calculatieproces tot en met de verwerking van de afkomende materialen coördineert Sloopbedrijf Gebr. Nieuwendijk BV het sloopproces.Voorafgaand aan het slopen dient het eventueel aanwezige asbest verwijderd te worden.
Het totale asbestverwijderingsproces wordt uitgevoerd conform de huidige wet-en regelgeving.
Printerversie